Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy na kurs Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie
(należy wypełnić wszystkie pola)

nazwisko:

imię:

stopień/tytuł naukowy:

e-mail:

telefon:


dane do faktury
nazwa firmy:

ulica i numer mieszkania:

kod pocztowy i miasto:

NIP:


adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w danych do faktury):

Jestem członkiem PTUG

Zgłaszam chęć udziału w kursie:

obecnie brak kursów


Zgłoszenie udziału w kursie oznacza akceptację Warunków uczestnictwa.
Kopia tego zgłoszenia zostanie wysłana na podany przez Państwa adres e-mail.
Podane dane teleadresowe służą wyłącznie organizacji kursów i nie są przekazywane innym podmiotom.

Tutaj znajdziesz pełen zakres usług medycznych świadczonych
przez Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie.
projekt i wykonanie: DOMENA