Harmonogram

Pierwszy dzień dwudniowego kursu GYNEKA MASTER CLASS poświęcony jest na wykłady wprowadzające do diagnostyki i techniki operacyjnej oraz na omówienie sposobów unikania powikłań.
Drugiego dnia Uczestnicy szkolenia biorą udział w przeprowadzanych zabiegach, po których zaplanowana jest dyskusja.
Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w podanym harmonogramie w zależności od dostępności sal operacyjnych oraz pelwitrenerów.
Miejscem kursu jest Szpital Scanmed Św. Rafała w Krakowie, ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków.

Opłata za udział w kursie podana jest w poniższych agendach. Uczestnicy wykupujący 2 kursy jednocześnie otrzymują dodatkowy rabat w wysokości 200,- PLN.

GYNEKA organizuje następujące kursy operacyjne MASTER CLASS:

obecnie brak kursów

projekt i wykonanie: DOMENA